Превантивно - образователно събитие "Бъди отговорен" ще се състои в Две могили

Превантивно – образователно събитие „Бъди отговорен“ ще се състои в Две могили

При лоши метеорологични условия предвиденото мероприятие ще бъде отменено. Същото ще се проведе при подходящо време и възможност.

Сподели: