Превенцията на насилието над деца бе във фокуса на информационна среща в Русе

Превенцията на насилието над деца бе във фокуса на информационна среща в Русе

Експерти от Областна администрация Русе участваха в информационна среща относно възможностите за превенция на насилието над деца и подрастващи.

По време на срещата бяха дискутирани както различните типове насилие срещу деца, така и факторите, които го пораждат. Сред тях могат да се откроят индивидуални, междуличностни, общностни и обществени, като за по-ясното разбиране на проблематиката присъстващите се запознаха със специално разработен социално-екологичен модел на съответните предпоставки, водещи до насилие.

Бяха представени и статистически данни, според които близо 1 милиард деца по света са станали жертва на физическо, сексуално или психологическо насилие през последната година. Също така в световен мащаб въоръженото убийство е сред първите пет причини за смърт на юноши, като 80% от жертвите са момчета. 1 от 4 деца са били подложени на физическо посегателство, а близо 1 от 5 момичета поне веднъж в живота си са ставали жертва на сексуално насилие.

Целта на срещата беше да се обсъдят и набележат мерки за превенция на подобен тип поведение чрез сътрудничество между институциите, неправителствения сектор и гражданите.

Инициативата, която се проведе днес в зала „Култура“ на Община Русе, беше организирана от сдружение „Дете и пространство“ като част от националната платформа срещу насилието над деца – обединение „Детство без насилие“.

Допълнителна информация може да бъде прочетена на уебсайта на организацията: http://endviolence.bg/inspire/#events.

Сподели: