Предстои публично обсъждане за именуване на безименни улици, намиращи се в град Ветово и село Смирненски

  На основание чл. 10, т. 7 от Наредба за именуване на обекти с общинско значение на територията на община Ветово, Община Ветово организира публично обсъждане за именуване на безименни улици, намиращи се в град Ветово и село Смирненски, както следва:

    1. на 27.07.2023 г. (четвъртък) от 08:00 ч. в Пенсионерски клуб в с. Смирненски;
    2. на 27.07.2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на Младежкия дом в гр. Ветово.
Сподели: