Предизборна хроника: Иван Станев: Електронното управление - национален консенсус по пътя към цифрова Европа!

Предизборна хроника: Иван Станев: Електронното управление – национален консенсус по пътя към цифрова Европа!

Дами и господа,

В качеството си на Координатор за Секторната политика „Информационни технологии“ на ПП ДСБ, поемам от името на колегите си ангажимент да работим за завършването на ефективно работещо Българско Електронно управление (БеУ) чрез:

▪️промяна на няколко изречения в нормативната уредба;

▪️ минимално еднократно завишаване на няколко бюджетни позиции;

▪️ упорита работа за постигане на тематично мнозинство с политическа воля за въвеждане на електронно управление;в резултат на което да стартираме прехода ни към „цифрова Европа“, осигурявайки след въвеждане на БеУ:

▪️ качествена промяна в живота на хората чрез реализация на концепциите на ДСБ за „Здрава нация“, „Чиста природа“, „Ефективна държава“ и „Високотехнологична индустрия“.

▪️ 170М лв. бюджетни икономии годишно (виж таблицата под снимката);

Обръщам се към централните ръководства на всички политически партии, да договорим подписването на предизборно споразумение, според което темата за електронното управление става консенсусен национален приоритет и те са готови, идвайки на власт или в опозиция да работят за неговата реализация.

Проектът за споразумение можете да намерите тук: https://bit.ly/2OSIZvc.

За контакти: instanev@gmail.com

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: