Предизборна хроника: Митко Кунчев, водач на листата на Демократична България в Русе: Ще подобрим качеството на предучилищното и училищното образование

Предизборна хроника: Митко Кунчев, водач на листата на Демократична България в Русе: Ще подобрим качеството на предучилищното и училищното образование

Митко Кунчев е математик, близо 30 години е бил директор на МГ „Баба Тонка“, Русе. Автор на много статии и доклади по математика и по проблеми на образованието, пионер във въвеждането на обучение по роботика за ученици от пети до седми клас. Като общински съветник в Русе от групата на „Демократична България – обединение“ участва в работата на постоянните комисии по образование, наука и иновации и по бюджет и финанси. Инициатор е на предложението за въвеждане на обучение по роботика във всички начални училища на община Русе, одобрено от общинският съвет през м. февруари 2021 г.

От десетилетия държавата отделя недостатъчно средства за образование, в резултат на което са се натрупали тежки системни дефицити от всякакъв характер. Във възрастовия интервал 0 – 3 години държавата осигурява ранна грижа и образование едва на под 10% от децата – това създава голяма конкуренция и неглижира въпроса за качеството. Към момента държавата задължава децата на възраст 5 години да получават предучилищно образование (предвижда се това задължение да обхване и децата на възраст 4 години), но всъщност не успява да гарантира адекватна приобщаваща среда, съобразена с физическите и емоционални нужди на всички деца. Това се отнася и за децата в задължителното училищно образование, от 7 до 16 години, на които държавата все още не гарантира подходяща среда, съобразена с нуждите им, съвременни цели и методи на преподаване, координация с нуждите на пазара на труда и на съвременното общество. Това на практика нарушава правото на образование на всяко българско дете. Резултатите от всичко това се проявяват като голямо изоставане на българските ученици в сравнение с връстниците им от развитите държави, както и като огромно изоставане вътре в страната на учениците от по-бедни спрямо тези от по-богати семейства.

Макар разходите за образование да се увеличават, България все още е сред страните в Европейски съюз, които инвестират най-малко в образованието на децата си. Увеличените средства за образование се изразходват предимно за увеличение на заплатите на учителите и са за сметка на разходите за училищна инфраструктура. В момента международните проучвания сочат, че почти половината от младите българи нямат основни умения по четене, математика и природни науки. И това е скандално!

Аз смятам, че държавата не просто трябва да обясня за какво харчи парите на данъкоплатците, а трябва в бъдеще и да доказва, че го прави по най-добрия начин. Ако проследим пътя на парите, ще видим един важен проблем. Инвестирането само в заплати на учителите не е достатъчно. Затова и решението е успоредно с повишаването на доходите да се увеличат инвестициите в квалификация и в модернизация на образователната среда в училищата. Разходите за образование трябва да достигнат 4% от БВП.

Демократична България имаме визия и програма за цялостна модернизация на сектор образование, която да елиминира съществуващите дефицити и да насочи всички процеси към два основни приоритета – създаване и задържане на качествен човешки капитал, и управление на научните изследвания и иновациите в интерес на обществото.

Мерките, които предвиждаме са преминаване към компетентностен модел на обучение – овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми, гарантиране достъпа до качествено образование и ранна грижа за всяко дете.

Аз се застъпвам за това, училищата да бъдат автономни и да имат възможност да въвеждат алтернативи на сегашната класно урочната система, като единственото условие пред тях да бъде осигуряване на най-високо достижимото качество на образование за всяко българско дете. Защото вярвам, че България може много повече!

Митко Кунчев е водач на листата на Демократична България в Русе, номер 11 в бюлетината и преференция 101.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: