Предизборна хроника: Митко Кунчев: Системата за оценяване трябва да има две много важни качества – надеждност и валидност

Предизборна хроника: Митко Кунчев: Системата за оценяване трябва да има две много важни качества – надеждност и валидност

Време за прочитане: 2 мин.
Предизборна хроника: Митко Кунчев: Системата за оценяване трябва да има две много важни качества – надеждност и валидност

Оценяването е средство, както за текущо подпомагане развитието на ученика, така и за установяване степента, в която са постигнати целите на учебната програма в края на класа, етапа или степента на образование. Оценките показват част от резултата от изхарчените милиони левове за образование. Обикновено тази гледна точка към оценяването се избягва.

Ако ученикът знае, но не е взел изпита, системата не работи добре, но няма да настъпят вредни последици за обществото. Вероятно на следващо явяване ще го вземе. В случая, когато ученикът не е подготвен, но вземе изпита, системата не просто работи лошо, а възниква заплаха за обществото. Този човек може да управлява автобус, да лекува хора, да проектира сгради и т. н.

Да разгледаме още един пример свързан с дипломите за средно образование. В тях се вписват средноаритметични оценки (СО) от различните години и оценки от държавните зрелостни изпити (ДЗИ):

Ученик 1 има СО 4 и оценка от ДЗИ 4 – разликата между двете оценки е 0

Ученик 2 има СО 4 и оценка от ДЗИ 6 – разликата между двете оценки е -2

Ученик 3 има СО 6 и оценка от ДЗИ 4 – разликата между двете оценки е 2.

В какви граници е разумно да бъде разликата между средноаритметични оценки (СО) и оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ)? Каква е връзката между тази разлика и функционирането за системата за оценяване? Някой изследва ли този проблем? Колко е тази разлика средно на ниво държава, община и училище? Този проблем наблюдава ли се при инспектиране на училищата?

Системата за оценяване трябва да има две много важни качества – надеждност и валидност. Само тогава можем да сме сигурни, че парите на данъкоплатците за образование се изразходват правилно.

Решаването на този проблем става чрез целева квалификация на учителите за усвояване на стандарт в оценяването и специално внимание върху него при инспектирането на училищата.

Митко Кунчев – дългогодишен директор на Математическа Гимназия “Баба Тонка” в Русе

Водач на листата за Демократична България в Русе. Номер 11 в бюлетината

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели:

Още новини от деня