Предизборна хроника: Първолета Чавдарова - Летиция: Преизчисляване и увеличаване на пенсиите!

Предизборна хроника: Първолета Чавдарова – Летиция: Преизчисляване и увеличаване на пенсиите!

Пенсионерите в България получават най-ниските пенсии в ЕС. Това са 2,12 хил. пенсионери, от които 630 хил. души получават минимална пенсия. Увеличението на минималната пенсия на 200 лв. и после на 300 лв. беше необходимо, но липсата на адекватно повишаване и на останалите пенсии нарушиха принципите на солидарност, справедливост и съответствие с осигурителния принос и вида полаган през годините труд. Получаването на месечни добавки по 50 лв., въведени с предизборна цел от правителството, следва да бъде продължено и след парламентарните избори, защото в противен случай хората ще се върнат към по-ниските нива на пенсии и ще бъдат ощетени. Наложително е предприемането на следните компенсиращи мерки:

Преизчисляване на пенсиите спрямо осигурителния доход към 2016 г. За целта ще бъдат насочени 1,5 млрд. лв. и тяхното ежегодно значително увеличаване до постигане на ниво над 500 лв. на минималната пенсия.

Спазване на принципа осигурителното право да е в съответствие с осигурителния принос, вида труд, солидарността и справедливостта.

Изправи се! Мутри вън! ✅18

Преференция #104

Първолета Чавдарова – Летиция

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: