Предизборна хроника: Първолета Чавдарова - Летиция: Пълноценно използване на местните природни забележителности за туризъм

Предизборна хроника: Първолета Чавдарова – Летиция: Пълноценно използване на местните природни забележителности за туризъм

Първолета Чавдарова – Летиция е „За“:

🔹 развитие на регионалния туризъм с акцент върху река Дунав в Северна България и в частност в Русенска област,

🔹пълноценно използване на местните природни забележителности за туризъм,

🔹разработване на регионален туристически продукт, вкл. и за Лесопарк „Липник“.🌱🌾

Като като жител на Николово Първолета Чавдарова – Летиция е „За“:

  • Подготовка на Подробен устройствен план на Лесопарк ,, Липник“ с оглед на:
  • цялостна реконструкция и осъвременяване на лесопарка,
  • превръщането му в място за отдих, спорт, развлечения, култура, туризъм с обособяване на две основни зони – рекреационна и озеленена.
  • подобряване на комуникационните и транспортни съоръжения /изграждане на нови буферни паркинги, нови пътни участъци и алеи/.
  • нова велоалея с дължина 5 км.,
  • нов пешеходен мост между язовира и езерото,
  • комбинирани спортни площадки,
  • трасе за крос, за зимни спортове и др.
  • атракционни съоръжения, нова зоологическа градина, площадки за пикник, водни сцени – понтони, открит амфитеатър, въжен град и др.

‘’Изправи се! Мутри вън! № 18 в бюлетината

преференция 104

Първолета Чавдарова – Летиция

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: