Предизборна хроника: Първолета Чавдарова - Летиция: Справедлива социална политика

Предизборна хроника: Първолета Чавдарова – Летиция: Справедлива социална политика

СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Политически цели:

📌Осигуряване на равен достъп до заетост на родители с малки деца

📌Създаване на мярка „България е моето вкъщи” на стойност 200 млн. лв. за 50 000 сезонни работници. Тъй като голяма част от тях, по причина на пандемията от COVID-19, са изгубили работата си и не виждат перспектива, мярката цели да ги задържи и/или върне в България. По нея държавата ще плаща за наемането на работа на сезонни работници в България от български работодатели, както и на такива, които искат да наемат български сезонни работници, връщащи се от чужбина. Държавата ще заплаща възнаграждение и осигуровки на всяко новооткрито сезонно работно място в селското стопанство, услугите и други сезонни дейности. Мярката ще доведе до нови работни места, събиране на български семейства и раждане на децата им в България. В момента всяко трето българско дете се ражда зад граница.

📌Предоставяне на ваучери за грижа за децата (детегледачи)

📌Решения за социални помощи за по-ефективна демографска политика

📌Увеличаване на майчинството през втората година до 60 % от работната заплата, но не по-малко от минималната работна заплата. Мярката ще подпомогне около 60 хиляди майки.

📌Осигуряване на безплатни детски градини и ясли за всички деца. При недостиг на места, родителите ще получават ваучери за частни детски градини и ясли. Мярката е на стойност 200 млн. лв. на година и ще подпомогне пряко българските домакинства с деца до 7-годишна възраст или около 300 хиляди.

📌Продължаване на еднократните семейни помощи: еднократна помощ при бременност; еднократна помощ при раждане на дете; еднократна помощ при осиновяване на дете; еднократна помощ за отглеждане на близнаци; еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение; еднократна помощ за ученици, записани в първи клас; еднократна помощ за ученици, постъпващи в осми клас; еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки.

📌Продължаване на месечните семейни помощи: месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Изправи се!Мутри вън ✅18

Преференция #104

Първолета Чавдарова – Летиция

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Сподели: