Преди 130 години в Русе започва да излиза списание „Извор“ (1892-1896)

Преди 132 години в Русе започва да излиза списание „Извор“ (1892-1896)

Първото средношколско списание в България „Извор“ излиза в продължение на пет години – от 1892 г. до 1896 г. Негов основател и редактор е видният русенски учител Трифон Ц. Трифонов, като в редактирането му през първите три годишнини взема участие и учителят Ив. Иванов от Варна. В продължение на цялото си съществуване то се издава от Перец Йосиф Алкалай.

Според подзаглавието си „Извор“ е „илюстровано списание за ученици и младежи“. В него намират място материали, свързани с проблемите на учениците и младежта. Редакторите откриват отдели за белетристика, научен живот, биографии на известни личности, описание на различни интересни природни явления и постижения на науката и техниката, а също така и отдел за млади сътрудници – ученици.

Като сътрудници са привлечени и някои от изявените по онова време автори и преводачи в България – Стоян Михайловски, Иван Андрейчин, А. Белковски и др. В научния отдел на списанието е публикувана матуритетната работа на Михаил Арнаудов ( г. V, кн. 3, ноември 1895 г.) – по-късно световноизвестен учен филолог. В год. V са отпечатани и три текста на Димитър Иванов, бъдещия Елин Пелин – разказът „На Майчин гроб“(октомври 1895 г.) и стихотворенията „Зима“ и „Привет“(ноември 1895 г.).

Литература:

Братанов, Иво. „Не сме имали никакви материални облаги“ : Първото средношколско списание е „Извор“ и излиза в Русе в продължение на пет години (1892 – 1896 г.). // Алманах Извор, 18, 2011, с. 3-6.

Сподели: