Преди 139 години Русе и Гюргево са свързани с телеграфен кабел

На 14 май преди 139 години Русе и Гюргево са свързани с телеграфен кабел. Той преминава през р. Дунав и е положен от френска компания, която има договор за изграждане на телеграфните съобщения в България.

Сподели: