Преди 58 години отваря врати Техникумът по електротехника в Русе

Преди 59 години отваря врати Техникумът по електротехника в Русе

/Източник – Държавен архив – Русе/

На 1 септември през учебната 1962/1963 година в Русе отваря врати Техникум по електротехника с пръв директор инж. Димитър Димитров и 27 учители по общообразователни и технически предмети. Организирани са пет паралелки І курс и по една за ІІ, ІІІ, ІV и V курс с общо 350 курсисти дневно обучение, 180 – вечерно и 394 – задочно. Всички курсисти са по специалността “Електрическо обзавеждане на промишлени предприятия”.

Така се поставя началото и вече 59 години Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – Русе обучава ученици в специалности, свързани с електротехниката и електрониката за нуждите на предприятията в региона.


Честит празник!

Сподели: