Преди 94 години е създаден русенският клон на Съюза за закрила на децата

Преди 94 години е създаден русенският клон на Съюза за закрила на децата

Съюзът за закрила на децата обединява дейността на всички обществени организации и дружества, които полагат грижи за децата в България. Русенският клон е създаден преди 94 години по инициатива на окръжния управител Борис Димев. Първоначално основната дейност на Съюза за закрила на децата – клон Русе е да се намали голямата детска смъртност, а след това да се полагат и грижи за благоприятното развитие на децата, както физически, така и духовно.

Сподели: