Отпуснат е безлихвен заем от 10 000 лева на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Бяла

Предлагат запазване статута на СУ „П. Волов”, ОУ „Неофит Рилски” –  с. Копривец, НУ „Петко Рачев Славейков” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла в Списъка на средищните училища в Република България

Кметът на Община Бяла трябва да направи мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за запазване на статута на СУ „П. Волов”- гр. Бяла, ОУ „Неофит Рилски” –  с. Копривец, НУ „Петко Рачев Славейков” – гр. Бяла и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Бяла в Списъка на средищните училища в Република България и ДГ „Пролет” – гр. Бяла в Списъка на средищните детски градини в Република България. Това стана след решение на Общински съвет – Бяла.

Пътуващите деца за ДГ „Пролет”, филиал „Люляк” в Копривец, са 11 от Бистренци и 4 от Ботров.   

 Пътуващите ученици в НУ „Св. св. Кирил и Методий” в Бяла са 15 от Ботров и Стърмен. В НУ „П.Р.Славейков” в Бяла пътуват 19 ученици от Босилковци и Пейчиново. В ОУ „Н. Рилски” в Копривец има 92 ученици от Лом Черковна, Бистренци и от  Дряновец. В        СУ „П. Волов” в Бяла има 45 ученици от Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Ценово, Долна Студена, Ботров, Стърмен, Лом Черковна, Дряновец, Копривец, Борово, Брестовица и Волово.

За пътуващите ученици е осигурен собствен и специализиран транспорт.

Сподели: