Предложението за дарение на приложение за електронно гласуване от „Да, България“ – Русе е валидно

Общински съвет – Русе не прие предложението ни за дарение на приложение за електронно гласуване. В резултат вчера 50 общински съветника бяха повиквани поименно, като ученици, по всяка точка от дневният ред, за да гласуват и гласът им да бъде протоколиран. Заседанието продължи 11 часа и 40 минути! Предложението ни е все още валидно! Чрез него гласуването, преброяването и протокола ще се случват за минути, казват от „Да, България“ – Русе.

Сподели: