Предложенията си за новия бюджет на Община Русе за 2019 година ще представят русенските социалисти

Време е да се променят обществените нагласи и самочувствието на гражданите. „Нищо не зависи от нас” трябва да отиде в историята като лош спомен. Ние трябва да започнем да гледаме на Бюджета на общината като на начин за придобиване и харчене на нашите пари.

Всяка година, при обсъждането на Бюджета на общината, присъстват неколцина граждани. Това е така, защото се дава минимална гласност за този процес и на управляващите им е изгодно да присъстват колкото се може по-малко хора. Така се внушава на хората, че нищо не зависи от тях и кметът е институция, която може сама да си решава как да харчи парите. Много малко хора осъзнават, че тези пари са нашите общи пари, което чрез подобни инициативи може да и трябва да се промени.

По инициатива на жените социалистки в Русе се проведе анкетно проучване сред 1500 граждани, които дадоха своето мнение и около 2500 предложения по въпроси, касаещи разходване на общинските средства и организиране на жизненото им пространство. Бяха попитани за отношението им към дейността на градския транспорт, състоянието на улиците, тротоарите, осветлението и дървесната растителност, доволни ли са от местата за отдих и детските площадки.

В заключение на тази дейност на 20.10.2018 г. се проведе дискусия на тема: Бюджетът на община Русе – справедливост, ефективност, ефикасност и грижа за всички. Участие в нея взеха народни представители и общински съветници от БСП, представители на политически формации и граждани.

Резултатите от анкетното проучване и предложенията на анкетираните граждани от Русе, свързани с Бюджет 2018 и формулирани на такива за 2019 г., ще бъдат предоставени на Председателя на Общинския съвет, Кмета, общинските съветници от БСП.

Сподели: