Предложено е поевтиняване на водата в Русенска област

Време за прочитане: < 1 мин.

На 03.12.2020 г. от 10.30 ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. на „Софийска вода“ АД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян; „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе; „Напоителни системи“ ЕАД; „ВиК-Златни Пясъци“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана; „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД; „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол; „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца; „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич; „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово; „ПСОВ-ЛЕКО КО“ ЕООД, гр. Радомир; „Верила Сървис” АД; „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД, гр. Видин; „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново; „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД; „В и К” ООД, гр. Габрово; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен; ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград, „ВиК Паничище” ЕООД, гр. Сапарева баня, „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, „В и К” АД, гр. Ловеч, „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „АЦК“ ООД, “ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „ВиК Стенето“ ЕООД, гр. Троян, “ Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар по реда на чл. 6, т. 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

Считано от 01.01.2021 г., Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и
канализационните услуги, като за Русенска област ситуацията изглежда така:

Сподели:

Още новини от деня