Оттеглено е предложението за добавяне на лента с девиз „SPIRITUS LIBER“ (Свободен дух) на Русе към съществуващия герб на града

В Общински съвет – Русе постъпи предложение с вх. № 857 от 27.10.2022 г. от акад. проф. д-р Петър Иванов относно добавяне на лента с девиз на град Русе към съществуващия герб на града.

В своето предложение акад. проф. д-р Иванов излага факти, свързани с известността на гр. Русе като „Град на свободния дух“. Това определение, според г-н Иванов, се е наложило като девиз на града през годините и е възприето от обществеността в града ни, в чийто център се извисява Статуята на свободата. Този девиз произхожда не само от славната история на града, който е бил център на национално освободителната борба, но и от душевността, особеностите и личностните характеристики на неговите жители в миналото и сега.

Акад. проф. д-р Петър Иванов подчертава и обстоятелството, че всички значими и уважаващи себе си градове по света имат към своя герб или в своя герб включен и съответния девиз. Това се отнася  и до повечето български градове, сред които: Хасково – „Достойнство и вяра“, Силистра – „Скъпа и свещена“, Пловдив – „Древен и вечен“, Габрово – „Труд и постоянство“, София – „Расте, но не старее“, Кърджали – „Почитай миналото, гради бъдещето“ и др.

Русе е един от малкото градове у нас без девиз в герба си. В тази връзка акад. проф. д-р Иванов предлага към герба на град Русе да бъде добавена лента с девиз със следния текст на латински: „SPIRITUS LIBER“ (Свободен дух).

Добавянето на лентичка с девиз към герба на града е отговорно решение, което следва да бъде взето с широк консенсус между гражданите. С оглед изложеното считам, че следва да се създаде работна група, която да извърши анализ и преценка относно необходимостта и възможностите за добавяне на лента с девиз към съществуващия герб на град Русе. В работната група следва да бъдат включени представители на Община Русе, общински съветници от Общински съвет – Русе, представители на институции и неправителствени организации, както и изявени граждани.

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев оттегли сега предложението си да гласуват сега за създаване на работна група, която да извърши анализ и преценка относно необходимостта и възможностите за добавяне на лента с лого към съществуващия герб на град Русе.

Сподели: