училище христо ботев русе

Предоставиха на училищата списъците на деца, подлежащи на задължително училищно образование през учебната 2021/2022 г.

През тази седмица са предоставени списъци на децата, подлежащи на задължително училищно образование през учебната 2021/2022 г.,  разпределени по прилежащи райони за обхват,  на всички училища на територията на гр. Русе, осъществяващи прием в първи клас. Очаква се те да са около 1100.

Общо 1189 деца, които се очакваше да бъдат в първи клас миналата есен, се обучаваха през 2020 година в предучилищните групи на територията на община Русе.

По данни на ГРАО броят им е трябвало да бъде 1632, тъй като толкова са родените през 2013 година. Причината бъдещите първокласници да са с 443 по-малко през настоящата учебна година спрямо броя на родените през 2013 г. е, че родителите са напуснали с тях общината и са предпочели да живеят и работят на друго място.

сн. Архив

Сподели: