Предоставиха финансова помощ на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” – град Бяла за транспорт на ученици

Общински съвет Бяла даде своето съгласие за отпускане на финансова помощ на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” – град Бяла в размер на 3 000 лв. за осигуряване на транспорт на учениците си по горепосочения маршрут, като сумата се осигурява от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи от бюджета на Община Бяла за 2018 г.

Сподели: