Предоставиха 3 декара под наем на пчелар от Русе в землището на Белцов

Общински съвет – Ценово учреди за срок от 5 години за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства на „Це Ел трейдинг“ ЕООД – Русе върху имот № 000267 с площ 3 декара, находящ се в местността „Ялията“ в землището на село Белцов. Категорията на земята е 4-а с начин на трайно ползване „Пасище,мера“. Определена е годишна цена за ползване на имота в размер на 20 лева на декар….

Source: *119637.html

    

Сподели: