Предоставят се още 25 хил. лева за закупуване на автомобил за нуждите на ДЦПЛУ „Св. Ив. Рилски“ с. Брестовица

Извършени са промени в инвестиционната програма за 2024 г. на община Борово. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ са предвидени средства за лек автомобил за нуждите на ДЦПЛУ „Св. Ив. Рилски“ с. Брестовица – 1 бр. в размер на 30 000 лв. с източник на финансиране средства от преходен остатък от 2023 г. в делегирана държавна дейност. Разходите са отразени в дейност „ДЦПЛУ“ /5-3-551/ в бюджета на ДЦПЛУ „Св. Ив. Рилски“ с. Брестовица. Директорът на ДЦПЛУ „Св. Ив. Рилски“ с. Брестовица със свое писмо във връзка с проучване на ценови оферти предлага стойността на този обект да се завиши с 25 000 лв. Допълнителните средства в размер на 25000 лв. в § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ предлага да се осигурят от преходния остатък от 2023 г. от същата делегирана държавна дейност, както следва:

  • § 10-11 „храна“ – 7000 лв.;
  • § 10-15 „материали“ – 8000 лв.;
  • § 10-30 „текущ ремонт“ – 10000 лв.
    Стойността на „Лек автомобил за нуждите на ДЦПЛУ „Св. Ив. Рилски“ с. Брестовица – 1 бр. да стане от 30000 лв., на 55000 лв.

Общинските съветници в Борово одобриха предложението.

Сподели: