Предпазлив оптимизъм сред русенските работодатели през второто тримесечие на 2020 г.

Предпазлив оптимизъм сред русенските работодатели през второто тримесечие на 2020 г.

Предпазлив оптимизъм сред русенските работодатели през второто тримесечие на 2020 г.

Българските работодатели отчитат скромни перспективи за наемане в периода април-юни според Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта, но намеренията им остават сравнително стабилни в сравнение с предишното тримесечие и същото време на миналата година. Изследването, което включва 620 работодатели от България, разкрива, че 11% от тях очакват да увеличат броя на служителите, 1% предвижда да ги намали и 87% не очакват промяна. Така нетната прогноза за заетостта[1] (NEO) има стойност +6%, след като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания.

„Въпреки че намеренията за наемане са умерени, Обзорното изследване е стабилно и положително, като работодателите във всички региони и почти всички индустриални сектори очакват леко увеличение на работната сила през следващите три месеца. Трябва да вземем предвид и високия процент работодатели, които нямат планове да променят нивата на заетост, което отразява тяхната предпазливост, каза Иван Шербанов, оперативен мениджър на ManpowerGroup България. „Все още е прекалено рано да се предвиди потенциалното влияние на Ковид-19 върху наемането на служители в глобален мащаб, но реалността днес е, че безработицата остава ниска на много пазари и организациите по света все още трудно намират хората с точните умения. Предвид силната конкуренция за таланти най-добрите компании вече започнаха да предлагат холистични пакети от придобивки, включително повече вътрешнофирмени обучения и предизвикателни кариерни възможности, докато дават свобода на служителите да изберат кога, къде и как да си свършат работата.”

През следващото тримесечие се очаква нивата на заетост да се увеличат в шест от седемте индустриални сектора. В допълнение на увереността на работодателите от сектор „Строителство”, където плановете за наемане се подобряват с 3 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, темпото на наемане се очаква да се подобри и в сектор „Търговия на едро и дребно”. Секторите „Друго производство” и „Други услуги” отчитат умерени перспективи за наемане с прогнози от +6%, докато работодателите от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” споделят най-слабите планове за наемане през второто тримесечие с прогноза е -1%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане отслабват в три от седемте индустриални сектора. Значителен спад от 12 процентни пункта е отчетен в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, докато прогнозите за сектор „Други услуги” и „Промишленост” отслабват със съответно 3 и 2 процентни пункта. В същото време прогнозите се подобряват с 3 процентни пункта както в сектор „Строителство”, така и в сектор „Търговия на едро и дребно”.


[1] Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

Също така през второто тримесечие на 2020 г. се очаква увеличение на работната сила във всички пет региона. Най-силни перспективи за наемане са отчетени във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +11%. Работодателите в Пловдив предвиждат скромно увеличение на броя на служителите с прогноза от +10%, докато прогнозата на Бургас е +8%. Русе и София отчитат предпазливи намерения за наемане с прогнози от съответно +3% и +1%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите в София отчитат умерен спад от 6 процентни пункта и най-слабото темпо на наемане от началото на изследването преди девет години, но прогнозите за останалите четири региона остават сравнително стабилни или без промяна.

НЕТНА ПРОГНОЗА НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q2_19 Q1_20 Q2_20
ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +5% +7% +6%
БУРГАС +4% +9% +8%
ПЛОВДИВ +2% +10% +10%
РУСЕ +3% +3% +3%
СОФИЯ +5% +7% +1%
ВАРНА +9% +12% +11%

От четирите вида организации, включени в изследването, работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-оптимистичните перспективи за наемане през следващото тримесечие с нетна прогноза за заетостта от +19%, докато работодателите от средно големите (50-249 служители) и малките предприятия (10-49 служители) очакват леко увеличение на заетостта с прогнози от съответно +7% и +5%, а работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат застинал пазар на труда с прогноза от -1%. В сравнение с предишното тримесечие плановете за наемане отслабват в големите и микропредприятията, като намаляват със съответно 4 и 3 процентни пункта. В същото време работодателите от малките компании отчитат сравнително стабилни перспективи за наемане и прогнозата на средно големите предприятия остава без промяна.

Може да намерите детайлни резултати от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта за всички участващи държави на www.manpowergroup.com/workforce-insights/data-driven-workforce-insights/manpowergroup-employment-outlook-survey-results.

Сподели:

Още новини от деня