човек с маска

Предпазните маски станаха задължителни в Окръг Гюргево

Предпазните маски станаха задължителни в Окръг Гюргево от 8 април. Това се отнася за жителите на окръга и всички лица, които преминават транзитно през територията му. Препоръчва се да се използва маска за еднократна употреба, която да покрива устата и носа, както и всякаква друга материя за многократна употреба, вкл. шалове и подобни, за да се предотврати разпространението на SARS – CoV – 2. Отправят се насоки към собствениците на магазини и други обекти за обществено ползване, да указват на гражданите задължително да носят защитни маски.

Сподели:

Още новини от деня