Предприемат се и засилени мерки по дезинфекция на територии, които са публична общинска собственост

Време за прочитане: 2 мин.

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и бих искал да Ви уверя, че ценя всяко гражданско мнение. Сред стотиците изпратени предложения на електронния ми адрес mayor@ruse-bg.eu са и идеи от група общински съветници, които, въпреки взетите стриктни предпазни мерки, спряха да участват в заседания поради притеснение от зараза и избраха общуване с мен чрез медиите, казва кметът на Община Русе Пенчо Милков.

За да бъдат работещи и приложими идеите за справяне с кризисната ситуация, те трябва да се опират на официалната информация и на познаване на нормативната уредба. Това е особено важно за общинските съветници и всички, призвани да представляват гражданите във вземането на стратегически решения. Уверявам Ви, Община Русе и Общинският съвет ще продължат да работят и да търсят начини за преодоляване на новата за нас криза, така както Народното събрание и институциите навсякъде в страната не спират своята дейност, добави той.

Предприемат се и засилени мерки по дезинфекция на територии, които са публична общинска собственост, спирките и детски площадките, като това се прави в целия град, а в някои райони се ползва подкрепата на назначените в Община Русе здравни медиатори, които провеждат разяснителни кампании сред населението. В момента има дефицит на дезинфекциращи продукти. Налице са големи затруднения с доставките, като все още не сме получили и очакваната подкрепа от държавата във вид на предпазни средства за гражданите. Община Русе получи отказ от фирмата, спечелила обществена поръчка за осигуряване дезинфектанти.  Поставяме дезинфектанти на входовете на някои сгради и извършваме третиране на площи. В следващите дни сме осигурили допълнително дезинфектанти и процесите ще продължат.

За всички, в това число и общинските служители, е необходимо да спазват стриктен режим за лична хигиена и дезинфекция, както и работа с предпазни средства. По повод въпрос за нуждата от измерване на температурата на входа на сградата на общината и други сгради – измерване не се предвижда, защото според здравните специалисти температурата е един от няколкото симптома на заболяването, които се проявяват след нетипично дълъг инкубационен период на това заболяване от няколко дни, в които лицето е било заразоносител. Самите здравни власти използват други мерки за определяне.

Относно отправената препоръка от общинските съветници общината да предприеме мерки по „установяване на граждани и служители на Община – Русе, както и управители на общински предприятия, чиито близки и роднини са се завърнали от райони /градове и държави/, представляващи потенциална опасност от зараза с COVID 19“, обяснявам, че по указание на министъра на здравеопазването събирането на такива данни за хората се извършва от РЗИ, а не от общините. Всяка община получава информация от държавата, когато дадено лице, за което е установено, че е заразено с вируса, е контактувало с наши съграждани. Общината не може да събира данни, за които няма разпореждане в нормативен акт.

Община Русе успешно организира желаещи доброволци и разпределя получени материални дарения. Представена беше и сметка за дарения на средства от страната и от чужбина. Общината ще ги разходва за закупуване основно на защитни облекла, храни и дезинфектанти.

Подпомагат се държавните органи и лечебните заведения на територията на Община Русе. Полагат се грижи за нуждите на всеки човек, потърсил подкрепа от общината.

Сподели:

Още новини от деня