„Предприемачество – пряк път към успеха“ – възможност за хора с желание за собствен бизнес

Проект „Предприемачество – пряк път към успеха“ предлага специализирано БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ и индивидуални КОНСУЛТАЦИИ в областта на предприемачеството в Северен централен планов район.

След провеждането на информационни и мотивационни срещи в Свищов, Русе, Разград, Силистра, Габрово и Велико Търново бяха формирани групи от бъдещи предприемачи. Обучението започва във втората половина на март 2019 г. и ще включва теми, жизненоважни за успеха на всеки начинаещ предприемач.

Курсът ще бъде разделен на две части. В първата ще бъдат положени основите на бизнес предприемачеството – нашите експерти ще предоставят базови познания по икономика, необходими за всеки, който започва да развива собствен бизнес – как бъде привлечен капитал, защо финансовото планиране е толкова важно и как да бъдат управлявани разходите. Втората тема е посветена на стартирането на бизнес – от идеята до нейната реализация. Тук ще бъдат засегнати теми като ролята на маркетинга и неговите онлайн измерения, иновациите и предимствата, които носи отговорния бизнес.

Практични съвети за предприемачество в България и трансграничната зона, заедно с решаване на действителни казуси, дават на участниците предимство пред посещението на друг теоретичен курс.

Очакванията на организаторите от Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата са в хода на обучението участниците да генерират собствени бизнес идеи и да започнат да ги развиват, като ползват наученото. Експерти в различни направления ще провеждат индивидуални консултации, които ще подпомогнат младите предприемачи да направят голямата стъпка. След успешно преминаване на курса желаещите ще получат сертификат за придобита част от професия, както и експертна помощ за реализация на бизнес идея.

Проектът „Предприемачеството-пряк път към успеха“ е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, а партньори в него са Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) и Българо-румънска търговско-промишлена палата.

Сподели:

Още новини от деня