Ще бъде приета нова структура на ОП „ Управление на общински имоти“ - Русе

Предприятието „Общински имоти“ в Русе работи усърдно за осигуряване на справедлива политика относно тяхното ползване

Предприятието „Общински имоти“ в Русе работи усърдно за осигуряване на справедлива политика относно тяхното ползване. Това е възможно благодарение на Комисията по настаняване и картотека, съставена от служители на общинската администрация и общински съветници.

През 2019 г. са издадени 70 настанителни заповеди при 43 прекратени договори.

Заведените дела срещу заповедите на кмета са три броя, от които две спечелени в полза на Общината и едно спечелено в полза на гражданите.

През 2020 г. са издадени 109 настанителни заповеди при 85 прекратени договори.

Сподели: