Председателят на ОбС – Две могили организира обществено обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Две могили за 2022 година

Сподели: