Председателят на Районен съд - Бяла запозна ученици с професията „съдия“

Председателят на Районен съд – Бяла запозна ученици с професията „съдия“

Учениците от Х клас на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла посрещнаха в учебен час по философия председателят на Районен съд – Бяла госпожа Ивелина Бонева, която им представи темата „Професия съдия“. Събитието бе част от Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Магистратът запозна учениците с условията, на които трябва да отговаря един завършил образованието си юрист, за да работи като съдия, както и с принципите на работа на съдията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Гимназистите чуха за първи път съдийската клетва, под която полага подпис всеки един съдия при встъпването си в длъжност.

Съдията трябва да правораздава независимо и безпристрастно, да бъде справедлив и действията му да са прозрачни. Прозрачността е гаранция за справедливостта на взетите от него решения, допълни съдия Бонева, цитирайки Етичния кодекс. Откритият урок завърши с пожеланието на лектора към гимназистите да бъдат морални и трудолюбиви и да се отнасят с любов към избраната от тях професия.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира от ВСС и МОН след подписано споразумение за сътрудничество. Тя е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите. За участието си в нея днес всеки гимназист получи удостоверение, Конституция на Република България и брошура, представяща органите на съдебната власт.

Сподели: