община ветово

Предсрочно бяха прекратени пълномощията на общинския съветник Меджнун Хаджиюмеров

Постъпило е писмо с изх. №ОбС25-12-3/14.01.2020г. на Общински съвет – Ветово, представляван от председателя инж. Петко Ахмаков, до ОИК-Ветово с приложено Искане с Вх.№ОбС-29-42-1/14.01.2020г. от Меджнун Яшаров Хаджиюмеров – общински съветник от листа на „Движение ЗАЕДНО за промяна“, с искане да му се прекратят предсрочно пълномощията като общински съветник, съгласно чл.30,ал.4, т.3 от ЗМСМА.

ОИК-Ветово, като взе предвид постъпилото искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания за общински съветник, на осн. чл.30, ал.7 ЗМСМА, ОИК, следва в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.30, ал. 4, т. 3 да обяви за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Съобразно, гореизложеното и резултатите от проведените избори на 27.10.2019г. за общински съветници в Община Ветово, за избран общински съветник от листата на „Движение ЗАЕДНО за промяна“, с 11 бр. гласове, следва да бъде обявен Паско Иванов Христов.

На избрания общински съветник ще се издаде Удостоверение, като на осн. чл.30, ал.1 ЗМСМА, пълномощията на избрания общински съветник, възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32, ал.1 ЗМСМА, което се удостоверява с подписване на клетвена декларация.

Сподели:

Още новини от деня