Представители за Български младежки Червен кръст бяха Калина Табакова и Ралица Табакова бяха в Брюксел за първото по рода си общо събрание на децата от ЕС

Представители за Български младежки Червен кръст бяха Калина Табакова и Ралица Табакова бяха в Брюксел за първото по рода си общо събрание на децата от ЕС

В периода 26-27.06.2023г. в Брюксел, Белгия се проведе първото по рода си Общо събрание, целящо да предостави възможност на деца от страни членки на ЕС да изкажат мнението си по належащи проблеми, свързани с тях. Тази година Генералната дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия стартира Платформа за участие на деца в Европейския съюз. Платформата работи за създаване на безопасно пространство за децата да упражняват правото си да бъдат изслушани на ниво ЕС и за насърчаване и укрепване на детското участие на европейско, национално и местно ниво. Представители за Български младежки Червен кръст бяха Калина Табакова и Ралица Табакова (зам. областни координатори на БМЧК-Русе).

Сподели: