Представители на „Каритас България“ и на „Каритас Русе“ участваха в международна екипна среща на партньорите на инициативата „Employ yourself“

Представители на „Каритас България“ и на „Каритас Русе“ участваха в международна екипна среща на партньорите на инициативата „Employ yourself“

Представители на „Каритас България“ и на „Каритас Русе“ взеха участие в международна екипна среща на партньорите на инициативата „Employ yourself“, която се проведе на остров Тинос, Гърция, в периода 29 май – 2 юни. По време на събитието участниците обсъдиха постигнатите резултати, бъдещите дейности в инициативата Employ Yourself и предизвикателствата, които се отварят пред тях. Акцент бе поставен върху в планирането на предстояща среща на младежи от Балканския регион за обмен на опит и идеи за развитие на социални предприятия, която ще се проведе на същия остров в началото на септември 2022 г. Employ Yourself има за цел да мотивира млади хора от България, Гърция, Италия, Косово, Черна гора, Албания, Сърбия и Босна и Херцеговина да участват в развитието на социални предприятия в региона.

Сподели: