Представители на Катедра Телекомуникации на Русенския университет участваха в международна научна конференция в Сърбия

Представители на Катедра Телекомуникации на Русенския университет участваха в международна научна конференция в Сърбия

Представители на Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“ взеха участие в международната научна конференция ‘Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2021’, която се проведе на 8-ми октомври в гр. Ужице, (Р. Сърбия). Конференцията беше открита от проф. Любича Дикович, президент на Академията за приложни науки на Западна Сърбия, проф. Бранко Савич от Висшето техническо училище за приложни науки в Нови Сад и проф. Татяна Маринкович.

Конференцията започна с пленарен семинар на тема “Information and communication technologies for digitalization, visualization and promotion of cultural heritage”, който се проведе от представителите на Катедра Телекомуникации на Русенски университет. Последните научни разработки на служители и докторанти в катедрата също бяха представени в рамките на конференцията, под формата на три доклада.

Конференцията бе предшествана от партньорска среща по Проект 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 „Digital Internship model for higher professional studies“ – DIMPS, в рамките на която бяха обсъдени дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта, както и следващите стъпки за неговото успешно финализиране.

Сподели: