Представители на полски университети бяха на посещение в Русенския университет

Представители на полски университети бяха на посещение в Русенския университет

Русенският университет днес бе посетен от проф. Януш Бадур от Полската академия на науките, проф. Ярослав Марковски от университета в Познан и проф. Кристоф Ясионек от Вроцлавския университет.

Гостите бяха приети от ректора на Русенския университет, академик Христо Белоев, който ги запозна с дейностите във висшето училище, с неговата материална база и някои от проектите, които разработват учени от университета. На срещата присъстваха и проф. д-р Генчо Попов и проф. д-р Пламен Даскалов.

Дискутирани бяха възможностите за бъдещо сътрудничество, съвместна работа по проекти и участие с публикации в научни конференции.

Гостите разгледаха с интерес докторантската зала на бъдещето и изпробваха възможностите на нейното оборудване с любезното съдействие на доц. д-р Галина Иванова. Посетиха и Канев център, където техен гид беше мениджърът на центъра – д-р Петя Ангелова.

Сподели: