Областният управител Анатоли Станев: Нека през 2023-а да се сбъднат желанията и мечтите ни

Представители на работодателите в обществените съвети на професионалните училища определи областният управител на Русе Анатоли Станев

Представители на работодателите в обществените съвети на професионалните училища определи областният управител на Русе Анатоли Станев. Припомняме, че според разпоредба на Закона за предучилищното и училищното образование в състава на всеки обществен съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва представител на работодателите. Той се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите. Това е и съгласно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, според който се избират и резервни членове.

Представители на работодателите са определени за 16 училища в област Русе, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация. Всички те са представители на бизнеса по места или на работодателските организации. Мандатът им е за периода 2023-2025 година. Участието е на доброволни начала и безвъзмездно. Сред училищата са освен професионалните гимназии и Английската езикова гимназия „Гео Милев“, където се изучава и компютърна анимация, както и Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“. В края на тази година предстои определяне на представители на работодателите в обществения съвет и в Спортното училище „М-р Атанас Узунов“. През ноември 2023-а изтича мандатът на настоящите представители в гимназията.

Областният управител Анатоли Станев коментира, че е направен опит в периода до 2025-а да се включат максимален брой фирми от възможно най-различни браншове, така че да се даде реална възможност за професионална реализация на учениците. Сред тях са фирми от сектора на ресторантьорство и хотелиерство, счетоводството, земеделието, промишлеността и дори мебелната индустрия. Общо над 20 компании и организации от региона участват в новите обществени съвети на професионалните училища. Своето партньорство са декларирали още Русенската художествена галерия и Държавната опера. Според Станев така бизнесът е много по-близо до бъдещата си работна ръка и по този начин ще може да се подпомагат различните видове дейности в съответните училища.

„Всичко това е постигнато благодарение на добрата координация между Областната администрация, Регионалното управление на образованието, работодателските организации, училищата и бизнеса“, коментира областният управител. Станев бе категоричен, че водещ приоритет в работата му продължава да бъде подобряване качеството на образованието в региона, като акцент остава професионалното.

Най-голям дял на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация и където понастоящем са определени представители на работодателите в обществените съвети, се пада на община Русе. Общо 12 от 16 училища или 75% са в най-голямата община. В две професионални гимназии в Бяла бяха определени подобни членове, както и в по една във Ветово и Две могили.

Сподели: