Представители на сдружение ,,Вдъхновение” участваха в обучение на тема: ,,Обучение на обучители за учители”, финансирано по програмата ,,Еразъм +”

Представители на сдружение ,,Вдъхновение” участваха в обучение на тема: ,,Обучение на обучители за учители”, финансирано по програмата ,,Еразъм +”

Представители на сдружение ,,Вдъхновение” участваха в обучение на тема: ,,Обучение на обучители за учители”, финансирано по програмата ,,Еразъм +”. Тренинг курсът се проведе в град Кристуру-Секуеск, Румъния в периода 16- 24-ти март. Нашите представители имаха възможността да се срещнат с участници от 10 европейски страни: Хърватия, Испания, Португалия, Турция, Унгария, Румъния, Франция, Гърция, Полша и Словакия. Главната обсъждана тема беше относно неформалното обучение, проведено по време на тренинг курсове. В него нашите представители придобиха знания и умения, които след това имаха възможност да упражнят, прилагайки ги на практика. Те покриха компетенции относно: начините, по които се организира неформалното обучение; правилно приложение на разнообразни методи; активно слушане; езика на тялото; стилове на преподаване; стилове на учене; стилове на комуникация. Една от най-важните компетенции, които придобиха е как правилно и градивно да дадат оценка и как позитивно да приемат критика. В разнообразната културна обстановка бяха проведени многобройни сесии, активности и задачи.

Сподели: