Представители на финландски университет посетиха РУ "А. Кънчев"

Представители на финландски университет посетиха РУ „А. Кънчев“

На 21 ноември преподаватели и представители на академичната общност от университет Савония, Куопио, Финландия (Savonia University – Kuopio, Finland) бяха на работно посещение в Русенския университет.

Проведе се среща с ректорското ръководство и ръководството на факултет Обществено здраве и здравни грижи. Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев представи Русенския университет и неговия мултидисциплинарен профил, както и множеството му постижения в националното и международно пространство. Подчерта стабилното му позициониране в дунавското научно и образователно пространство. Пожела на екипите успешна съвместна работа по внедряването на виртуална и добавена реалност за работата със студенти.

Катедра Здравни грижи е партньор по проект на Фондация „Ятрус“ – „Виртуални иновации за предприемачество и растеж“ и проект на университета в Савония: „Бъдещи технологии в обучението“   /“Future technologies in education“/. Преподаватели от катедра Здравни грижи посетиха финландският университет през месец август 2019 г. и осъществиха контакти с преподаватели в сродни специалности. Колегите от университета в Савония са изявили желание да бъде сключено двустранно споразумение между двата университета по програма ERASMUS+, което Факултета подкрепи. Тематичните направления, в които  ще се  сътрудничи с преподавателите от университета Savonia University – Kuopio, Finland са: „Периоперативни сестрински грижи“ и „Интензивни сестрински грижи“. Русенски университет, Savonia University – Kuopio, Finland, фондация „Ятрус“ и УМБАЛ „Канев“ разработват съвместни виртуални образователни ресурси по следните направления: Анестезиологични сестрински грижи, Клинична лаборатория и Микробиология.

Сподели:

Още новини от деня