Представители на центъра за развитие на човешките ресурси запознаха студенти от Русенския университет със съпътстващите дейности по програма Еразъм +

Представители на центъра за развитие на човешките ресурси запознаха студенти от Русенския университет със съпътстващите дейности по програма Еразъм +

В рамките на форума „Национални дни на кариерата“, организирани от Русенски университет и JobTiger, представители на Център за развитие на човешките ресурси запознаха студенти, обучаващи се в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, с възможностите да участват в Програма Еразъм+.

Акцент бе поставен върху предимствата, които предлагат съпътстващите дейности eTwinning, Europass, Euroguidence, Eurydice, National VET team и др., за професионалното развитие на бъдещите педагогически специалисти.

Сподели: