мехмед-чолаков

Представителят от Община Две могили в Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България ще е Мехмед Чолаков

С Решение № 645 по Протокол № 36/29.07.2022 г., с 9 гласа „За” Мехмед Чолаков бе избран за председател на Общински съвет – Две могили. Това налага приемането на решения, с които да изменим предходни наши решения за определяне на представител в различните сдружения, а именно: определяне на представител в Областния съвет за развитие на Област Русе; за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България /НАПОС/.

Общинският съвет измени т. 1 от Решение № 7 по Протокол № 2/29.11.2019 г., с което Общинския съвет определя за свой представител в Областния съвет за развитие на Област Русе, като на мястото на Юлиана Кънчева Тодорова избира Мехмед Селманов Чолаков, считано от 01.08.2022 г.

Общинският съвет измени т. 1.2. от Решение № 6 по Протокол № 2/29.11.2019 г., с което се определят делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България като на мястото на Юлиана Кънчева Тодорова избира Мехмед Селманов Чолаков, считано от 01.08.2022 г.

Сподели: