Представиха възможностите за прилагане на класификацията ICF - CY в Русенския университет

Представиха възможностите за прилагане на класификацията ICF – CY в Русенския университет

На 19 септември 2019 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе обучителен модул „Класификацията ICF-CY (The International Classification of Functioning, Disability and Health For Children and Youth (ICF-CY) – Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи) като база за терапевтична грижа“, който представлява етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб на социалния работник) към Русенски университет „А. Кънчев“. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и в партньорство с Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ – община Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Българс?005cr и червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

Обучението по модула се реализира по предложение и инициатива на сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения” и чрез Жасмина Йонкова – терапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания „РАЛИЗ” – Русе, дипломиран обучител по дислексия към Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie – Първо австрийско обединение по дислексия, председател на Първи национален център по дислексия). В него се включиха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет, социални работници от социални услу ги, експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ и служители от отдел „Социални дейности“ в община Русе. Аудиторията от 41 участници имаше възможност да се запознае с Класификация ICF-CY на Световната здравна организация и нейните възможности за прилагане при работа с деца и младежи със специални потребности. Класификацията представлява инструмент, с помощта на който може да се даде всеобхватно и интерактивно описание на функционирането на деца и младежи, техните умения, възникващите пред тях бариери и да се направи обобщена о ценка на увреждането или затруднението. Това позволява да се очертае правилната посока за следваща терапия и/или грижа, като се отчитат и факторите на средата. Обучението допринася за задълбочаване на знанията, уменията и компетенциите на участниците при подпомагане на деца и младежи със специални потребности.

В обучението по първия модул участниците се запознаха със съдържанието на проект „Класификация ICF-CY като база за терапевтична грижа“ по програма Еразъм+ и с прилагането в практически условия на Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи и нейните компоненти. Съдържанието беше онагледено с презентация и видео на проведена терапия, чието съдържание беше повод за провеждане на дискусия по зададени въпроси.

Във втората част на обучението се осъществи презентиране на практическите възможности за прилагане на Международната класификация в социалната сфера чрез създадени за целта въпросник и бланки за организиране и проследяване на напредъка при провеждана терапия. Участниците имаха възможност да се запознаят с конструирания на основата на класификатора модел на оценка по случай от видеоматериал. Представените от обучителя практико-приложни аспекти предизвикаха силен интерес от страна на участниците. Личен опит от прилагането на Междун ародна класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи сподели Надежда Панайотова, която е психолог в Дневен център за деца и младежи с увреждания „РАЛИЗ” – Русе.

Обучението по модула приключи с дискусия по представената тема и предоставяне на материали от проведеното обучение „ICF-CY като база за терапевтична грижа – Ръководство, част 1“. Участниците проявиха интерес относно възможности за включване в разширено обучение по разгледаната проблематика.

Усвоените в обучителния модул знания и умения ще се надграждат и развиват посредством поставени на уебсайта на специалност „Социални дейности“ в раздела на проекта връзки към електронни книги, разглеждащи прилагането на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи в социалната и други сфери (https://socialaffairsru.weebly.com/105510881086107710821090-1054107310881072107910861074107210901077108310851072-108710831072109010921 086108810841072-2019.html).

През месеците септември и октомври предстои реализирането на останалите два обучителни модула от проекта, в които отново ще се включат студенти, социални работници и специалисти от услуги и дирекции.

Източник – Община Русе

Сподели: