Представиха концепция за изграждането на консултативен център за претърпели домашно насилие в Русенско

Представиха концепция за изграждането на консултативен център за претърпели домашно насилие в Русенско

27 души, от които 23 деца са били настанени в Кризисния център за пострадали от домашно насили и трафик на хора на Сдружение „Център Динамика“ през изминалата 2022 година. Това стана ясно по време на провелата се по-рано днес встъпителна пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“, който се реализира чрез одобрено финансиране по резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Бенефициент по проекта е Сдружение „Център „Динамика“ – Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областната администрация в крайдунавския град. Проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред уязвими групи чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа. Целта на проекта е да се предложат нови подходи в работата с уязвими групи жени в региона, чрез включването им в тези процеси, както и да се повиши капацитета на професионалистите за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им. Очаква се благодарение на проекта да се повдигне и дебат за ролята на ромските жени в обществото, както и да се повиши общественото съзнание за проблемите на ромските жени и множествената дискриминация, с която се сблъскват. Припомняме, че основа цел на проекта е създаването на консултативен център за безплатна помощ на жени от уязвими групи, претърпели насилие. Предвижда се той да функционира на територията на всички общини от областта, като за целта при случай на домашно насилие, мобилен екип от Русе ще се среща с потърпевшите и ще ги подпомага по всякакъв начин. Внимание се обръща на подрастващите и тяхното ранно възпитание за нетърпимост към домашното насилие и спазването на човешките права. Не на последно място интегрираният подход на проекта включва в действията си и регионалните медии, които ще бъдат въвлечени в процеса за превенция и защита на домашното насилие, основано на пола с фокус върху ромската общност. Статистиката сочи, че през изминалата година са издадени 82 заповеди за защита и незабавна защита.

Същевременно ще се направи проучване на реалната картина за знанията на ромските жени и момичета за начините на защита от домашно насилие. За целта ще се привлекат местни ромски лидери и организации при реализацията на интегрирания подход.

Ще се проведат и фокус групи, както и анализ на генезиса на домашното насилие в уязвими групи в 8-те общини на Русенска област. В последствие ще бъде изготвен и подробен анализ. Предвидени са поне осем информационни срещи, като най-малко 160 жени от малцинствен произход ще получат знания за видовете домашно насилие и механизмите за защита. Същевременно поне 240 ученици от 12 училища от русенска област ще преминат обучение за социални умения, умения за ефективна комуникация и ненасилствено разрешаване на конфликти, а също и преодоляване на стереотипите в поведението, основани на половите характеристики на личността.

Пълна подкрепа по проекта, който се очаква да приключи април догодина, се оказва и от Областната дирекция на МВР в Русе, които са пряко ангажирани по прилагането на Закона за защита от домашно насилие.

Сподели: