Представиха мобилна експозиция „Природата в риск. Интерактивна образователна изложба в подкрепа на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора“

Мобилна изложба на русенския музей представя заплахите от търговията със застрашени от изчезване растения и животни и прилагането на Конвенцията CITES. Експозицията „Природата в риск. Интерактивна образователна изложба“ се реализира със съдействието на Министерството на културата в рамките на конкурсна сесия за подкрепа на проекти, свързани с дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и галериите.

Изложбата се реализира от екип на отдел „Природа“ – Венцеслав Петков, Красимир Киров. Акцентът попада върху нерегламентираните форми на притежание на застрашени растителни и животински видове, които създават предпоставки за тяхното изчезване. През годините в различни части на света екземпляри от дивата флора и фауна се превръщат в ценни придобивки за различни групи от хора. Тяхното притежание става символ на престиж и материално благосъстояние. По тази причина те биват унищожавани, което води до изчезване на цели популации. Все повече институции работят в посока на установяване на регулация на безконтролното избиване на застрашени животни. Така през 2019-а година Министерството на околната среда и водите предостави на музея три палта от кожа на видра и бенгалска котка и три чифта обувки от крокодилска кожа. Артикулите са конфискувани по реда на Закона за биологичното разнообразие, регламентите на Европейския съюз и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES. Те, заедно с други артефакти от фондовете на музея, ще станат част от изложбата „Природата в риск“.

Основната част от експозицията ще бъде изградена от природни материали и ще съдържа множество информационни и образователни елементи. Ще се разгърнат поредица от теми, свързани с изчезналите видове (динозаври, пещерни мечки, мамути), Великите географски открития, Пътят на подправките и монокултурите, значението на Конвенцията CITES за регулиране на търговията с животни, българските видове, включени в нея, както и примери от застрашени видове от дивата флора и фауна. Целта е да се илюстрират проблемите, рисковете и формите на отношение на обществото към видовото многообразие и отговорността, която хората имат към екологичното равновесие.

Сподели:

Още новини от деня