По - добрата отчетност на дейностите на социалните услуги бе обсъдена в Община Русе

Представиха новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги

Проведена е втора поредна работна среща между ръководството на Община Русе и доставчиците на социални услуги, свързана с новите моменти при предоставянето и отчитането на дейностите в социалните услуги.

Проведено е специализирано обучение на служители от общинска администрация и от социалните услуги „Асистентска подкрепа“ и „Кризисен център за непридружени деца“ на тема „Професионално благополучие и превенция на професионалното прегаряне“ в съответствие с Наредбата за качество на социалните услуги.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Обработени са отчети по Програма „Култура“ за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата.

Здравните медиатори проведоха консултации на 54 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция на заразяване с хепатит А, за симптомите и начините на предпазване от заразяване с летни вирусни инфекции, които засягат стомашно – чревния тракт.

На 18 и 19 юли по повод 186-тата годишнина от рождението на Васил Левски бе проведена тържествена церемония пред паметника на Васил Левски в Парка на Възрожденците и бе прожектиран игрално-документалния филм „Лъвский – Европеец в Българско“ от цикъла „Незабравимата България“.

Организирано е участието на младежи от Русе в проект на Театър „Цвете“, гр. Чепеларе – „Нова нагласа”.

Сподели: