Представление на училищното театрално студио за патронния празник на СУЕЕ

Представление на училищното театрално студио за патронния празник на СУЕЕ

В Камерна зала на Драматичен театър „Сава Огнянов” участниците в Театрално студио „Метафора” представиха спектакъла „Фаталната запетая”. На патронния празник публиката в салона преживя вълненията и конфликтите на учениците от един клас: отличничката Силвия не успява да се подготви за изпитване по математика и бяга от час. С това неизвинено отсъствие следва наказание.Сред отбелязаните в дневника отсъствия е и нейният номер – 19, но някой е написал запетая, разделяща двете цифри. Наказани ще бъдат номер първи и девети! Приятелство, сила, чест, подлост, гордост, справедливост, срам, достойнство, съвест – човешките категории, които изграждат една личност. Началото започва в клас.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"