Представянето на книгата “Финансовите институции в Русе 1878-1947” се състоя днес

Представянето на книгата “Финансовите институции в Русе 1878-1947” се състоя днес

Време за прочитане: 2 мин.

Представянето на книгата “Финансовите институции в Русе 1878-1947” събра в Гимназията по икономика над 50 ученици, преподаватели и русенци, проявили интерес към темата. Автори на документалното издание са историкът Роза Велинова и журналиста Маргарита Трифонова.

С представянето на книгата приключи проектът „От началото на банковото дело в Русе до криптовалутите – традициите и визионерството през погледа на русенските ученици и студенти, бъдещи лидери в икономиката и финансите”. Проектът се осъществява по програма „Знание и растеж”, реализирана от Фондация „Русе – град на свободния дух, с подкрепата на Фондация „Еконт”. По изпълнението му работиха Фондация „Бряг” и партньорите от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас К анети”, РУ „Ангел Кънчев”, РБ „Любен Каравелов”, Държавен архив – Русе и Регионалния инспекторат по образование.

Книгата представлява задълбочено изследване на стопанската история на Русе. Общоизвестно е голямото значение на града, като един от най-важните центрове на стопанското развитие в следосвобожденска България. Според д.и.н. Любомир Златев, рецензент на книгата “Финансовите институции в Русе 1878-1947”, определено може да се каже, че това изследване налага радикална преоценка в представите ни за индустриалния град Русе. „Оказва се, че водеща роля в стопанското му развитие имат не толкова неговите фабрики, колко то финансовите институти, създавани непрекъснато от предприемчивите русенци в периода 1878-1947 г.”, се казва в рецензията.

В увода на книгата с езика на документалните факти е проследено и анализирано развитието на различните финансово-кредитни сдружения в града през този период. Изложението е систематизирано в седем раздела, които всъщност представляват своеобразна класификационна схема на финансово-кредитните учреждения, съществували у нас до 1947 г. В тях 151 статии са подредени по азбучен ред според регистрационното наименование на банката, спестовното дружество, кредитната кооперация или застрахователната компания. Достойнство ?005cr а изданието са и прецизно направения речник на чуждите думи и специализираната терминология, както и изготвения именен показалец, улесняващи използването й. Интересен е и приложеният снимков материал.

Тиражът на изданието се разпределя между библиотеките на ПГИУ „Елиас Канети”, Русенския университет, Регионална библиотека „Любен Каравелов” и Държавен архив – Русе, за да бъде ползван от ученици, студенти, преподаватели и всички други русенци, които се интересуват от стопанската история на Русе.

По време на представянето на книгата бяха обявени победителите в двата конкурса, проведени по проекта: за есе на тема „От първите банки до криптовалутите” и фотоконкурс „Сградите на първите банки в Русе напомнят за началото”. В двете надпревари се включиха ученици от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”, Английската гимназия, Гимназията по европейски езици, училище „Възраждане”, СУПНЕ „Фридрих Шилер” и др. Освен гимназисти, за фотоконкурса снимки изпр атиха и по-малки ученици от русенски училища. Отличените участници в надпреварите получиха грамоти и книги. Сред наградените бяха и ученици от Гимназията по икономика, които проведоха летния си стаж в редакцията на вестник „Бряг” и издателство „Бряг”.

Освен ученици от Икономическата гимназия, на представянето присъстваха и историци, пишещи за историята на Русе, за които книгата “Финансовите институции в Русе 1878-1947” ще бъде ценно помагало в тяхната изследователска дейност.

Сподели:

Още новини от деня