Теодор Николов Откровения на истината

Представяне на книгата на Теодор Николов „Откровения на истината“ ще се състои на 13 януари

Теодор Николов Откровения на истинатаПредставяне на книгата на Теодор Николов „Откровения на истината“ ще се състои на 13 януари от 15 часа в Синята зала на втория етаж в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Тази книга е за всеки, който поне веднъж си е задал трите най-важни въпроса в живота: „Откъде идвам? Защо съм тук? И накъде отивам?“ Тя е и за хората, които са уморени да ги лъжат и баламосват от всички страни – общество, медии, училища, религии, ню ейдж гурута и прочее „вълци, облечени в овчи кожи”. И преди всичко за тези, които са дошли на Земята да се учат, да се усъвършенстват и да си помагат.
Подтик да напиша тези редове ми даде горчивото прозрение, че докато в миналото познанието е било изключително трудно достижимо, и достъпно само за малки кръгове от хора, в наши дни вече то може да бъде намерено дори от малките деца. За сметка на това, обаче, сред изобилието от духовни сайтове, книги, семинари, и стоящите зад тях „учители” (често претендиращи да дават единствената и най-неподправена Истина), се е появила една сериозна опасност – знанието е толкова сериозно примесено с най-различни заблуди и лъжи, че малцина са тези, които могат да се ориентират сред целия този хаос от противоречиви идеи, и да отделят „житото” от „плевелите”.

Живеем в епохата, през която човешката цивилизация ще трябва да вземе решението дали да продължи по пътя на материализма, или отново да се издигне към духовното познание и да възстанови изгубената връзка с висшите светове.

За нашите времена Учителя Петър Дънов казва следното: „Сега борбите на Земята са отражение на борбите, които се водят в невидимия свят между Бялата и Черната ложа, но ще победи Бялата ложа — Доброто. Тъмните духове ще бъдат вързани и запратени в бездната. Сега човечеството преживява своята най-важна епоха. Радвайте се, че живеете в това време, и вземете участие в изграждането на новото.“
Ако човечеството избере да тръгне по този път, пред него ще се открие свят, в който благата се използват за творчество, технологиите освобождават хората вместо да ги убиват, а природата се смята за ценна като човешкото тяло. Свят, в който царуват състраданието и братството, а всичко нечисто бива изкоренено още в зародиш.

В противен случай цялото човечество е заплашено от пълно самоунищожение.
Всичко сега е в нашите ръце…

Теодор Николов

Сподели:

Още новини от деня