Представят резултатите от международен проект с русенско участие в Букурещ

Представят резултатите от международен проект с русенско участие в Букурещ

Експерти от Областната администрация в Русе ще участват в международен форум, касаещ развитието на професионалното образование и по-конкретно на това в сферата на изкуството. Инициативата е в рамките на международен проект „Учители за Z-лебеди”, в който партньор е и Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“. Според областния управител Анатоли Станев реализирането на проекти, касаещи пряко образованието и науката трябва да бъде водещ национален приоритет. „Подобни инициативи са от полза за цялото общество. Нека не забравяме, че именно културата представлява най-прекият път за опознаване между различните народи, а също тя е и основата за израстването на всяка нация“, коментира Станев. Той благодари и на директора на училището Мария Дуканова за успешната реализация на предвидените инициативи по проекта. 

Форумът ще се проведе този понеделник в румънската столица Букурещ. На него ще присъстват още представители на Регионално управление на образованието, Националното училище по изкуствата, Държавната Опера и ФТТ „Найден Киров“.

Целта на проекта е да подобри комуникацията с учениците, представители на т. нар. Z – поколение и по този начин да повиши качеството на тяхното професионално образование. В процеса на работа учителите усъвършенстват своите умения на преподаване, включително и дигитални, обменят добри практики като наблюдават и обсъждат уроци по класически, съвременни, характерни и фолклорни танци. Благодарение на проекта вече е факт и ръководство за учители по танци, което да ги подкрепя в развиването на професионални умения, умения за наставничество и интеркултурен диалог. То има за цел да обогати съществуващите танцови методики и практически насоки, да ги актуализира, да ги адаптира към начина, по който учениците между 13 и 16 години получават нови знания и умения.

В ход е и реализирането на „Виртуална лаборатория” с видео уроци, екзерсиси, интервюта и професионални съвети. Това се явява един иновативен образователен инструмент, който ще даде възможност на желаещите да се учат и да се усъвършенстват в областта на различни видове професионални танци – класически балет, характерен танц, фолклорни танци, съвременни танци. Интересно е, че в проекта, освен учители по танци, участват и учители по чужди езици и литература, математика, физика, география, биология, социални науки, чиято задача е да създадат образователни продукти върху основата на връзката между преподавания от тях предмет и танцовото изкуство – един оригинален интердисциплинарен подход, който обогатява и надгражда обучението по танци.

В проекта са привлечени и психолози, PR и маркетинг специалисти, както и актьори, които добавят нова гледна точка на инициативата, нов фокус, по-близък до сцената и до пазара на труда. Част от общите теми разкриват връзката между математическите и танцовите фигури; женските образи от античната литература, пресъздадени с балетна лексика; географията през призмата на традиционните танци на различните държави; здравословно хранене за танцуващи; как да се общувам с поколението Z; речник на основните танцови термини; кратък исторически преглед на развитието на школите по балет и танци в страните на партньорството; насоки за професионално промотиране с помощта на дигитални инструменти за изработване на портфолио на артиста и много други.

Благодарение на проекта ученици от Националното училище по изкуствата участваха в уроци по класически, характерни и съвременни танци на преподавателите от партньорските училища. Във виртуална среда те се срещаха със свои връстници и заедно учиха нови движения, техники и трупаха професионален опит.

Припомняме, че става дума за двугодишен международен танцов проект, съфинансиран от програмата Еразъм+ (стратегическо партньорство в професионалната сфера) на Европейския съюз. Координатор на проекта е Средно училище по хореография „Флория Капсали“ в Букурещ. Проектът стартира на 1 декември 2020 г. и в него участват учители по класически и фолклорни танци и общообразователни предмети от НУИ „Проф. Веселин Стоянов” – Русе, както и преподаватели от румънското училище, а също и представители на компания „Атитюд” от Виена и от Гръцкото дружество, със седалище в Румъния.

Проектът има и свои посланици, които го промотират и подкрепят: Весела Василева – директор на балета при Държавна опера – Русе, Людмила Коновалова – примабалерина на Виенската щатсопера, Джиджи Къчюляну – румънски хореограф и Алкис Рафтис – президент на Международния танцов съвет в ЮНЕСКО.

Сподели: