читалище кошов

Предстои аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище „Просвета“ в с. Кошов

342 хил. лева без ДДС отделя Община Иваново за аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище „Просвета“ в с. Кошов. Зданието е масивно двуетажно с полуподземен етаж и 2 вътрешни стълбища. Носещата конструкция е от стоманобетонови колони, греди и плочи. То е построено през 1961 година по инициатива на жителите на селото. В него се намира киносалон със сцена, библиотека и клуб на пенсионера. По време на своята дългогодишна дейност читалището се е утвърдило като едно културно средище с традиции в областта на художественото творчество и съхраняването на народните обичаи. Не е добро състоянието на покривната конструкция и дограмата, вследствие на влошените им експлоатационни качества до разрушаване на мазилката на стените и таваните и фасадите на сградата. Поради този факт тя трудно може да изпълнява своята функция.

Сподели: