Предстои благоустрояване пред блок 77, 131 и 133

„Заводски строежи-ПС- Пазарджик“ ЕАД ще извърши благоустрояване пред блок 77, 131 и 133

Терените, предмет на благоустрояване са собственост на Община Русе. Към момента на разработката на инвестиционния проект срещу жил. блок 77 и пред жилищни блокове 131 и 133 са обособени места за паркиране с нетрайна пътна настилка. Паркира се и върху зелени площи, с подход от ул. „Юндола“, което създава неудобство за живущите. Пред жилищни блокове 131 и 133 има свободна неблагоустроена площ, използвана за паркиране. Предвид изложеното е необходимо благоустрояване на тези площи чрез осигуряване на места за паркиране и подходящи подходи с максимално запазване на съществуващите ценни дървесни видове по терена.

юндола паркинг
сн. Гугъл Карти

За благоустрояване на визирания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект. С проектът се предвижда освен благоустрояването му, но и осигуряване на места за паркиране на автомобили на живущите в района. Елементи на проектната документация са: благоустрояване на района, чрез изграждане на паркинг, в т.ч. отводняването му, изграждане на пешеходни алеи и осветление на района.

Проектното решение предвижда изграждането на два отделно обособени паркинга (I етап – Северна част и  II етап – Южна част), с подход от към ул. „Юндола“. Тези подходи ще обслужват и изградените големи гаражни групи от готови клетки под „високото напрежение“.   В инвестиционния проект са обособени два етапа на изпълнение, като сеще се изпълни само I етап: Северна част.

След проведена обществена поръчка за изпълнител на обекта е избрано „Заводски строежи-ПС-Пазарджик“ ЕАД.


Сподели:

Още новини от деня