карта облагородяване чародейка

Предстои благоустрояване прилежащите пространства на жилищни блокове 304 и 307

Благоустрояване прилежащите пространства на жилищен блок 304 и жилищен блок 307 в ж. к. „Чародейка Г-север“. Териториите са с преобладаващи жилищни функции. Теренът в кв. 597, кв. ж.к. „Чародейка Г-север“, не е благоустроен. Върху трошенокаменна настилка са обособени места за паркиране на леки автомобили за живущите в жилищните блокове.

Териториалният обхват предмет на разработката е терена около жилищните блокове 304 и 307. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради. Застрояването е на отстояние от улицата, като предоставя добри възможности за развиване на озеленяване. Благоустрояването е незадоволително, настилките на особените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци.

За благоустрояване на описания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект. За благоустрояване на визирания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект, който е приет с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Към настоящия момент тече процедура по одобряването му и издаване на разрешение за строеж. С проекта се предвижда освен благоустрояването му, но и осигуряване на места за паркиране на автомобили на живущите в района.

карта основа – bgmaps.com

Сподели:

Още новини от деня